20 jan

Nieuw onderzoek: niet alleen jongeren hebben eetstoornissen. Ook ruim 1 op de 30 vrouwen 40+ kampt met een eetstoornis.

Onderzoek vrouwen 40+ met eetstoornisEén van de grootste misverstanden over eetstoornissen is dat deze alleen onder jongeren zouden voorkomen. Nieuw gepubliceerd Brits onderzoek wijst echter uit dat 3,6% van de vrouwen tussen de 40 en 60 jaar last heeft van een eetstoornis. Ook brengt het onderzoek helderheid in de riscofactoren voor het ontstaan van eetstoornissen.

 

Ik coach zelf vooral mensen met eetbuien en boulimia en merkte al dat de leeftijd hoger ligt dan je zou verwachten. De gemiddelde leeftijd van de mensen die ik coach is 32 jaar, variërend van 17 tot 55 jaar. 74% van de mensen die bij mij hulp zoekt is 27+. Het percentage mensen tussen de 40 en 60 neemt toe en is inmiddels 17% van alle mensen die ik begeleid. Sommigen worstelen al 20-25 jaar met hun eetstoornis. Soms zelfs zonder dat anderen dit weten.

Verdeling naar leeftijd cliënten vrijvaneetstoornis

Tot nu toe waren er weinig cijfers bekend over de leeftijd waarop de verschillende eetstoornissen voorkomen. Er is voornamelijk onderzoek gedaan naar eetstoornissen onder jonge vrouwen, maar het ontbrak aan gegevens over andere leeftijdsgroepen. Om over gegevens over mannen, nog maar helemaal te zwijgen. Het is dus ook niet zo vreemd dat de algemene opinie over eetstoornissen is dat dit een probleem is voor jongeren.

Deze week verscheen een Brits onderzoek[1] onder 5.658[2] vrouwen waaruit niet alleen blijkt dat eetstoornissen veelvuldig voorkomen onder 40+ vrouwen, maar waarin ook gekeken is naar de mogelijke oorzaken. Een interessant onderzoek waar hopelijk nog een vervolg op komt. Ik heb de belangrijkste uitkomsten voor je op een rijtje gezet:

 

Hoeveel vrouwen van 40-60 jaar hebben een eetstoornis?

 • 15,3 % heeft ooit een eetstoornis gehad (o.b.v. levenslange prevalentiecijfers).
 • 3,6% heeft een eetstoornis (12-maanden prevalentie). Dat is ruim 1 op de 30 vrouwen.
 • De eetbuistoornis komt het meeste voor (1,41%), gevolgd door boulimia nervosa (0,85%), purgeerstoornis en anorexia nemen beide 0,23% voor hun rekening.
 • Anorexia nervosa begint op de leeftijd tussen 11 en 39 jaar (gemiddeld 16 jaar).
 • Eetbuistoornis (binge eating) op de leeftijd tussen 13 en 44 jaar (gemiddeld 26 jaar).

Hieronder vind je hoeveel procent van de vrouwen van 40-60 jaar een bepaalde eetstoornis heeft o.b.v. het onderzoek. Daarbij heb ik ook gezet om hoeveel vrouwen het in Nederland zou gaan als deze cijfers ook representatief zouden zijn voor Nederland.[3] [4] Schrikbarend: het gaat dan in totaal om zo’n 88.000 vrouwen van 40-60 jaar.

Onderzoek naar eetstoornissen onder vrouwen 40-60 jaar. ALSPAC 2017 vrijvaneetstoornis

 

 

 

Weinig mensen zoeken hulp

Slechts 27% van alle vrouwen die aan het onderzoek meededen heeft ooit hulp gezocht voor hun eetstoornis. Ondanks dat het hebben van een eetstoornis een enorm last is. De meeste hulp werd gezocht via:

 • 8,0% huisarts
 • 4,9% psycholoog voor eetstoornis
 • 1,2% psychiater voor eetstoornis
 • 1,2% klinische opname
 • 4,0% psycholoog voor andere stoornis

Onderzoeker Nadia Micali: “Veel vrouwen die meededen aan de studie vertelden ons dat het pas de eerste keer was dat ze over hun eetprobleem spraken. We moeten leren begrijpen waarom veel vrouwen geen hulp zoeken.”

 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis

Uit het onderzoek blijken de volgende risicofactoren belangrijk te zijn bij het ontwikkelen van een eetstoornis.

 • Een ongelukkige jeugd of ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd zoals adoptie, scheiding, overlijden, uit huis plaatsing.
 • Seksueel misbruik als kind, vooral bij eetstoornissen die gepaard gaan met eetbuien en purgeren*[5] zoals anorexia nervosa met eetbuien/purgeren, boulimia nervosa en de eetbuistoornis (binge eating disorder).
 • Gevoel geen controle te hebben op je eigen leven. Je hebt het gevoel afhankelijk te zijn van je omgeving, het lot, anderen, etc. Komt vooral voor bij de eetbuistoornis.
 • Minder warme band met de moeder, te veel bescherming of juist te weinig zorg door ouders: vooral bij eetbuien en/of purgeerstoornissen.
 • Hooggevoeligheid: gevoelig voor feedback of opmerkingen van anderen, angst voor afwijzing, gevoel niet goed genoeg te zijn, ongemakkelijk voelen in contact met anderen.

Een warme band met moeder of ouders schijnt daarentegen vooral beschermend te werken m.b.t. het al dan niet ontwikkelen van boulimia.

 

Je hoeft je niet te schamen

Ik ben blij dat duidelijk wordt dat eetstoornissen voorkomen op alle leeftijden. Je hoeft je dus niet te schamen als je geen jongere meer bent en nog wel een eetstoornis hebt. Ik hoop ook dat dit de drempel verlaagt om hulp te zoeken. Het leven is namelijk veel te mooi om het niet voluit te kunnen leven en ik weet uit eigen ervaring hoe fijn het is als je eindelijk die eetbuien of je eetstoornis achter je kunt laten.

 

Meer lezen?

 

Reacties of vragen op dit artikel? Laat het weten.

 

[1] Bron: Micali, N., Martini, M.G., Thomas, J.J., Eddy, K.T., Kothari, R., Russell, E., Bulik, C.M. en Treasure, J. Lifetime and 12-month prevalence of eating disorders amongst women in midlife: a population-bases study of diagnoses and risk factors. BMC Medicine. 2017

[2] De onderzoeksgroep bestond uit 5.658 van in totaal 14.541 vrouwen uit de regio Avon (UK) die meedoen aan het ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children): onderzoek naar de effecten van omgeving, genetische aanleg en andere factoren op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het was een twee-fasen onderzoek (fase 1: vragenlijst 5.658 respondenten, fase 2: interview met 1.524 vrouwen). De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de data van 1.042 vrouwen.

[3] Alhoewel veel cijfers in het onderzoek overeenstemmen met de uitkomsten van enkele andere onderzoeken, is het onderzoek niet representatief voor de hele populatie vrouwen i.v.m. regionaal karakter (Avon – UK) en de gekozen onderzoeksgroep (vrouwen die in 1991/1992 zwanger waren, c.q. een kind hebben gekregen).

[4] Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 19.1.2017): aantal vrouwen in Nederland: 40-60 jaar: 152.974 (2016).

[5] Purgeren = beïnvloeden gewicht door braken of gebruik van laxeermiddelen, plaspillen of andere medicijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *